• slider-03.JPG
  • slider-07.JPG
  • slider-01.jpg
  • slider-09.jpg
  • slider-04.JPG
  • slider-02.JPG
  • slider-11.jpg
  • slider-08.JPEG
  • slider-10.jpg
  • slider-06.JPG

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja sierpień, październik 2016r.

Zapraszamy po odbiór wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja sierpień-październik 2016r.

 

Z.9 - Terapeuta zajęciowy - świadectwa i dyplomy

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - świadectwa

R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej - świadectwa

R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - świadectwa

 

Uwaga INFORMACJA dla słuchaczy !

Osoby posiadajęce wykształcenie minimum średnie a także świadectwa z dwóch kwalifikacji rolniczych R.3 oraz R.16 - występują z WNIOSKIEM o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie TECHNIKA do OKE Warszawa.

 

Szczegółowe informacje umieszczone są nastronie OKE Warszawa, oraz w linkach ZASADY, WNIOSEK.

 

Wykład dla KKZ Rolnik na temat nawożenia dolistnego

W niedzielę w dniu 20 listopada 2016r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach podczas zjazdu szkół zaocznych na Kwalifikacyjnym Kursie Rolnik odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy ARKOP Panem Waldemarem Cisakiem.

Na spotkanie umówiliśmy się z Panem Waldemarem Cisakiem podczas Dni Rolnictwa Radomskiego, które odbywały się we wrześniu na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach.

Tematem wykładu było „Nawożenie dolistne roślin uprawnych chelatami i aminokwasami”.

Read more ...

Zjazd absolwentów - matura rocznik 1973

W centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w sobotę 19 listopada 2016 roku odbył się zjazd absolwentów kończących szkołę maturą w 1973 roku. Na spotkanie zaproszona została także dyrekcja szkoły. Absolwenci odwiedzili szkolne ławy, Izbę Pamięci, powspominali z radością czasy swojej edukacji. Wspomnieniom i rozmowom nie było końca. Każdy uczestnik zjazdu otrzymał pamiątkowe zdjęcie. Gratulujemy energii pomysłodawczyni spotkania i zapraszamy do organizacji kolejnego zjazdu w murach naszej szkoły.

Zaprasamy do GALERII zdjęć.

Światowy tydzień przedsiębiorczości 2016

16 listopada uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach IX edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To ogólnoświatowe działania, mające na celu promowanie świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia oraz idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi.

Read more ...

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Nauczycielom

entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy,

zrozumienia w oczach uczniów,

satysfakcji z codziennej pracy

Uczniom, Słuchaczom

aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej

pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia

Pracownikom Szkoły

spokojnej pracy, dającej

satysfakcję osobistą i zawodową oraz uznanie otoczenia

życzy

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec