• slider-10.jpg
  • slider-08.JPEG
  • slider-09.jpg
  • slider-06.JPG
  • slider-04.JPG
  • slider-02.JPG
  • slider-01.jpg
  • slider-03.JPG
  • slider-11.jpg
  • slider-07.JPG

Nietypowe zakończenie roku szkolnego klasy maturalnej z pomocą Microsoft Teams

Dziś w naszej szkole odbyło się zakończenie roku dla klasy maturalnej.

W tym nietypowym, bo spowodowanym pandemią spotkaniu wzięła udział dyrekcja, nauczyciele i główni bohaterowie - uczniowie klasy trzeciej. Uroczystość odbywała się na aplikacji Teams, innej możliwości nie było. Teraz wszyscy musimy dbać przede wszystkim o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Spotkanie rozpoczął dyrektor Marek Gierasiński, pogratulował ukończenia szkoły, w symboliczny sposób wręczył świadectwa, które pokazywane były tylko na ekranie naszych komputerów. Wyróżnione zostały osoby z najwyższą średnią i wzorowym zachowaniem.

Głos zabrała także pani wicedyrektor Jadwiga Błaszczyk oraz wychowawczyni klasy pani Paulina Sępioł. Były życzenia, garstka wspomnień, trochę wzruszeń.

 

Absolwentom składamy najszczersze życzenia, dziękujemy za wybranie naszej szkoły i trzymamy mocno kciuki za Wasze powodzenie na maturze. Życzymy połamania pióra, optymizmu i dużo wiary we własne siły. Ogromu szczęścia i trafienia w wymarzone tematy🍀🍀

                                                                                                         /Paulina Sepioł/

Kurs CHEMIZACYJNY 2020 - uzupełniający II edycja

 

UWAGA !!! ostatnia szansa w tym półroczu

UWAGA - zmiana terminu !!!

w naszej szkole

przeprowadzone zostanie szkolenie uzupełniające z zakresu

„Stosowanie środków ochrony roślin”

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują świadectwo

z zakresu stosowania środków ochrony roślin

uprawniające do zakupu i bezpiecznego stosowania środków chemicznych.

Świadectwo również pozwoli na spełnienie wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie.

Osoby chętne na szkolenie proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu

szkolenie uzupełniające odbędzie się 7 maja 2020r. godz. 1400,

szkolenia ukończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ważnego  przez okres 5 lat.

Tel. 48 616 15 74

Życzenia Wielkanocne

Społeczności szkolnej i sympatykom naszej placówki z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składamy najlepsze życzenia.

Niech ten trudny czas napełni nasze serca wiarą, nadzieją na lepsze jutro i wzajemną życzliwością.

Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń niech te święta będą dla Państwa źródłem siły, radości i optymizmu, który pozwoli nam przeżyć najbliższy czas w zdrowiu i spokoju.

Dyrekcja CKZiU /Jadwiga Błaszczyk & Marek Gierasiński/

Informacja dla pracowników i emerytów CKZiU w Chwałowicach

W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi Komisja ZFŚS informuje, że wzorem roku ubiegłego będą przyznawane świadczenia pieniężne z ZFŚS.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wypełniony wniosek w formie elektronicznej na adres email szkoły, lub listownie w sekretariacie (wzór wniosku POBIERZ WNIOSEK)

Świadczenia będą wypłacane na indywidualne rachunki bankowe po złożeniu wniosku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na członka rodziny (POBIERZ OŚWIADCZENIE O DOCHODACH).

Komisja ZFŚS w Chwałowicach

Informacja dla Słuchaczy - egzaminy semestralne

Szanowni Państwo

w dniu dzisiejszym na zebraniu Rady Pedagogicznej ustaliliśmy sposób przeprowadzenia egzaminów ustnych, pisemnych w naszej szkole dla nadchodzących egzaminów wewnętrznych, semestralnych.

Słuchacze prace kontrolne przekazują poprzez szkolne forum (dostęp tylko dla zalogowanych osób, lub w sposób określony przez prowadzącego zajęcia) bezpośrednio do prowadzących zajęcia. Egzaminy pisemne także będą realizowane poprzez nasze szkolne forum.

Natomiast egzaminy ustne dla Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego zostaną przeprowadzone z użyciem platformy Teamspeak3. Opis i instrukcja instalacji oraz dane dostępowe znajduję się  na szkolnym forum.

Egzaminy ustne dla KKZ rolnik sem.3, KKZ Technik rolnik, KKZ Elektryk decyzją Rady Pedagogicznej przyjmują formę egzaminów pisemnych z użyciem szkolnego forum.

Zmiany te obowiązują do odwołania obecnej sytuacji epidemii COVID-19.

Adres forum szkolnego: https://ckziuedukacja.pl/

 

!!! ODWOŁANY Dzień Otwarty w naszej szkole !!!

Drodzy uczniowie 8 klas szkoły podstawowej z przykrością informujemy, że ze wzgledu na niebezpeiczną sytuację panującą w naszym kraju, Dzień Otwarty w naszej szkole został ODWOŁANY !!!

 

Życzymy zdrowia oraz wytrwałości.

Komunikat - wyłudzanie danych

Szanowni Państwo
w ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost prób wyłudzenia danych dostępowych do różnych systemów informatycznych. W obecnej sytuacji, kiedy większość osób wykonuje swoją pracę (w tym również logowanie do systemów informatycznych) poza siedzibą pracodawcy, jest to szczególnie częste.

Chcielibyśmy prosić Państwa o wzmożoną czujność na wszystkie wiadomości e-mail, SMS-y, czy informacje przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych, w których ktokolwiek prosi o podanie Państwa danych autoryzacyjnych. W żadnym wypadku nie należy nikomu podawać danych dostępowych do swoich kont. Jednocześnie informujemy, że pracownicy CKZiU w Chwałowicach nigdy nie proszą Państwa o podawanie swojego hasła.

Z poważaniem, Dyrektor CKZiU

/Marek Gierasiński/

Wyniki egzminów zawodowych - sesja styczeń-luty 2020

Informacja Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach z dnia 20 marca 2020 r. dotycząca wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach są dostępne w szkole pod numerem telefonu 48 616-15-74 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy po uprzedniej weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej np. poprzez podanie nr Pesel.

Odbiór świadectw potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe jak i dyplomów ukończenia Szkoły Policealnej ze względu na stan zagrożenia epidemicznego panujący w kraju, jest w tym momencie niemożliwy. Zostaną one udostępnione do odbioru w terminie późniejszym.

Słuchacze, którzy zdali egzamin mogą wystąpić pisemnie z wnioskiem o wydanie dyplomu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Wniosek załącznik nr. 11 dostępny w załączeniu do tej wiadomości. Do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły średniej np. Technik rolnik lub zawodowej Rolnik.

Osoby, które nie zdały egzaminu mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec 2020 do dnia 31 marca 2020r.

Deklaracja dla słuchaczy Szkoły Policealnej załącznik nr. 3 dla słuchaczy KKZ załącznik nr. 3b, dostępne w załączeniu do tej wiadomości. Wypełniona i podpisana deklaracja powinna być przesłana drogą elektroniczną jako plik graficzny, dokument pdf itp do CKZiU w Chwałowicach na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a następnie dostarczona listownie na adres szkoły. Proszę o zaponanie się z komunikatem Dyrektora CKE dotyczącego egzminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do pobrania:

Wniosek - załącznik nr. 11

Szkoła Policealna - załącznik nr. 3

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - załącznik nr. 3b

Komunikat Dyrektora CKE

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec