• slider-1.jpg
  • slider-3.JPEG
  • slider-2.JPG

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe - czerwiec 2021

Poniżej umieszczone są deklaracje przystapienia do egzaminu (wraz z wzorami wypełnienia) potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe dla Słuchaczy, którzy będą go zdawali w czerwcu 2021r. Jednocześnie przypominamy o ostatecznym terminie złożenia upływajacym w dniu 7 lutego 2021 - liczy się data wpływu do szkoły.

Deklarację można pobrać, wypełnić a następnie odesłać w formie elektronicznej na adres email Pani Lidii Rokity (Kierownik Kształcenia Praktycznego w naszej szkole) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na adres e-mail szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oryginał deklaracji (forma papierową) należy dostarczyć niezwłocznie do szkoły - przed wejściem umieszczona jest skrzynka pocztowa, można też nadać tradycyjną formą listu na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Chwałowice 247, 27-100 Iłża

W przypadku niejasności informacji telefonicznej udziela  Kierownik kształcenia Praktycznego tel. 486161574

/Dyrektor CKZiU - Marek Gierasiński/

Konkurs na stanowisko głównego księgowego CKZiU - wynik

Dyrekcja CKZiU w Chwałowicach informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu od dnia 18 stycznia 2021 została zatrudniona nowa osoba na stanowisko głównego księgowego w CKZiU w Chwałowicach.

/Dyrektor CKZiU - Marek Gierasiński/

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - egzaminy z kwalifikacji zawodowych zima 2021

Harmonogram prac zespołów nadzorujacych przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - sesja styczeń-luty 2021

>>Harmonogram - klikniuj tutaj<<

UWAGA:

Na egzamin należy przybyć minimum 30 minut wcześniej, należy posiadać dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację osoby zdającej oraz przybory piśmiennicze piszące czarnym kolorem.

Przypominamy także wszystkim osobom biorącym udział w procesie egzaminowania o zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego (Dezynfekcja, Dystans, Maseczka)

/Dyrektor CKZiU - Marek Gierasiński/

Boże Narodzenie 2020

Szanowni Państwo

Nauczyciele, Emeryci, Słuchacze, Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Obsługi i Administracji oraz Sympatycy naszej szkoły

Z okazji zbliżajacych się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby te wyjątkowe święta przebiegały w zdrowiu, spokoju i wzajemnej życzliwości wśród Rodziny i osób bliskich. W nadchodzącym 2021 Roku niech nie opuszcza Państwa pomyślność a optymizm i pogoda ducha wypełnia każdy dzień.

Dyrekcja CKZIU Chwałowice

Harmonogram dyżurów nauczycieli 12-20.XII.2020

W odpowiedzi na potrzeby Słuchaczy CKZiU, zostały zaplanowane dyżury - konsultacje nauczycieli prowadzących zajęcia w systemie zaocznym.

Zaznaczam jednocześnie, że osoby, które nie potrzebują spotkania osobistego z prowadzącym zajęcia, pozostały w kontakcie elektronicznym na platformie Teams (lub poprzez pocztę email - lista kontaktowa).

Każdy przebywający na terenie szkoły zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad sanitarnych DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczka)

Harmonogram Kosultacji

/Dyrektor CKZiU/

/Marek Gierasiński/

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec