Nauczyciele

 Imię i nazwisko -  Przedmiot

 1. Bielecka Renata - matematyka
 2. Błaszczyk Jadwiga - wiedza o społeczeństwie
 3. Gierasińska Katarzyna - podstawy przedsiębiorczości
 4. Gierasiński Marek - informatyka, strzelectwo sportowe
 5. Kopeć-Fila Agnieszka - fizyka
 6. Kuśmierczyk Ewa - język angielski
 7. Kwiatkowska Małgorzata - wychowawca w Internacie
 8. Męciwoda Andrzej - wychowanie fizyczne, strzelectwo sportowe
 9. Nowacki Dariusz - wychowawca w Internacie
 10. Pękała Tadeusz - edukacja dla bezpieczeństwa, strzelectwo sportowe
 11. Sępioł Marek - język polski
 12. Sępioł Paulina - język polski
 13. Stajniak Elżbieta - geografia
 14. ks. Szambor Dariusz - religia
 15. Siwiec Anna - język niemiecki
 16. Tomanek Anna - chemia
 17. Rodziewicz Barbara - biologia

 

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec