Nauczyciele

 Imię i nazwisko Przedmiot

 1. Bielecka Renata - matematyka
 2. Błaszczyk Jadwiga - wiedza o społeczeństwie
 3. Gierasiński Marek - informatyka, strzelectwo sportowe
 4. Kuśmierczyk Ewa - język angielski
 5. Kwiatkowska Małgorzata - wychowawca w Internacie
 6. Męciwoda Andrzej - wychowanie fizyczne
 7. Nowacki Dariusz - wychowawca w Internacie
 8. Pękała Tadeusz - edukacja dla bezpieczeństwa, strzelectwo sportowe
 9. Sępioł Paulina - język polski
 10. Stajniak Elżbieta - geografia
 11. ks. Adrian - religia
 12. Siwiec Anna - język niemiecki
 13. Celuch Robert - historia

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec