Zakwaterowanie

Obowiązujace zasady zakwaterowania !!!

Stała opłata za zakwaterowanie, które pokrywa częściowo koszty utrzymania budynku wynosi 25 zł/miesiąc marzec, płatne przelewem na  rachunek bankowy  (podany poniżej).

Opłata za wyżywienie ( wzrasta o 2 zł.) za miesiąc marzec wynosi:  8 dni x 14 zł = 112 + 25 zł = 137 zł, płatna przelewem na rachunek

Nr rachunku: 94 1600 1462 1821 8415 9000 0003

Tytułem: Imię i Nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny

Opłaty nalezy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca przelewem bankowym na wskazane powyżej konto.

Młodzież może korzystać z pomieszczenia socjalnego, świetlicy, biblioteki, stołówki, sali gimnastycznej.

Zapewniamy całodobową opiekę wychowawczą ( w czasie nocnym wychowawca lub portier nocny)

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec