Zakwaterowanie

UWAGA od września 2020 obowiązują nowe zasady zakwaterowania !!!

W porozumieniu z Organem Prowadzącym ustalono następujące opłaty dla uczniów Liceum

  • Kaucja za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia w internacie - 200 zł
  • Stała opłata za zakwaterowanie dla uczniów Liceum, które pokrywa częściowo koszty utrzymania budynku wynosi 100 zł/miesięcznie.
  • Dzienna stawka żywieniowa składająca się z 5 posiłków wynosi - 18 zł

Wszystkie wpłaty prosimy wnosić przelewem na NR RACHUNKU:

07160014621892306540000002

Tytułem: Imię i Nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny

Opłaty nalezy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca przelewem bankowym na wskazane powyżej konto.

Wpłatę za miesiąc wrzesień należy dokonać do 15 września 2020 roku.

Do 15 września należy dokonać wpłaty kaucji.


Zapewniamy całodobową opiekę wychowawczą.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec