Zakwaterowanie

Obowiązujace zasady zakwaterowania !!!

Stała opłata za zakwaterowanie, które pokrywa częściowo koszty utrzymania budynku wynosi 70 zł/miesiąc, płatne przelewem na  rachunek bankowy prowadzony od 1 listopada 2018 przez ING Bank Śląski (podany poniżej).

Opłata za wyżywienie za miesiąc czerwiec wynosi:  12 dni x 11 zł = 132 zł + 70 zł = 202 zł, płatna przelewem na rachunek w ING BANK ŚlĄSKI

Nr rachunku: 38 1050 1793 1000 0090 3162 1304

Tytułem: Imię i Nazwisko ucznia, klasa, rok szkolny

Opłaty nalezy wpłacać do 10-tego każdego miesiąca przelewem bankowym na wskazane powyżej konto.

Młodzież może korzystać z pomieszczenia socjalnego, świetlicy, biblioteki, stołówki, sali gimnastycznej.

Zapewniamy całodobową opiekę wychowawczą ( w czasie nocnym wychowawca lub portier nocny)

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec