• slider-04.JPG
  • slider-01.jpg
  • slider-10.jpg
  • slider-07.JPG
  • slider-06.JPG
  • slider-09.jpg
  • slider-02.JPG
  • slider-08.JPEG
  • slider-03.JPG

Lekcja historii pod pomnikiem "Szarego"

 

20180223_105418.jpg

23 lutego 2018r. uczniowie naszego liceum mundurowego wraz z Markiem Gierasińskim – dyrektorem szkoły i opiekunami wzięli udział w obchodach 10 rocznicy śmierci generała bryg. Antoniego Hedy Szarego w Iłży. Po rocznicowej Mszy Św. w Kościele WNMP odbyło się spotkanie przy pomniku, gdzie odśpiewano hymn narodowy. Aby upamiętnić to wydarzenie, spotkali się kombatanci, władze gminy z Burmistrzem Andrzejem Moskwą, poczty sztandarowe szkół, reprezentacja straży pożarnej i mieszkańcy gminy. Wśród zaproszonych gości była też córka Antoniego Hedy.

Przy tej okazji warto przypomnieć życiorys legendarnego partyzanta

Urodził się 11 października 1916 roku w Małomierzycach koło Iłży. Uczęszczał do Szkoły Technicznej w Radomiu, a w 1937 roku został powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy. Po wybuchu II wojny światowej walczył w 12. Dywizji Piechoty pod Iłżą i na wschodnich terenach przedwojennej Polski. Schwytany przez NKWD został osadzony w twierdzy, w Brześciu, a potem w obozie jenieckim. Uciekł stamtąd i rozpoczął działalność konspiracyjną. Jego pierwszą głośną akcją było rozbicie więzienia w Starachowicach i uwolnienie 80 ludzi. To głównie z nich utworzył oddział “Szarego". Wsławił się akcjami w Iłży, Końskich, Starachowicach, Kielcach, a podczas akcji “Burza" walczył w Radoszycach, Trawnikach, Szewcach. Najbardziej brawurowa była powojenna akcja rozbicia 5 sierpnia 1945 roku komunistycznego więzienia w Kielcach. Uwolniono wówczas kilkuset więźniów, aresztowanych przez Urząd Bezpieczeństwa. “Szary" został aresztowany w 1948 roku w Gdyni. Otrzymał cztery kary śmierci, zamienione później na dożywocie. W więzieniu spędził osiem lat. Internowany został ponownie podczas stanu wojennego. Pełnił wówczas funkcję przewodniczącego Niezależnego Związku Kombatantów “Solidarność". W 1990 roku zjednoczył 30 organizacji kombatanckich tworząc Światową Federację Polskich Kombatantów. W 2006 roku został mianowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego generałem brygady. Za zasługi wojenne został odznaczony dwukrotnie krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Był honorowym obywatelem kilkunastu miast i miejscowości na Ziemi Kieleckiej. Legendarny dowódca Armii Krajowej zmarł 14 lutego 2008 roku, mając 91 lat. Jest pochowany na cmentarzu w Podkowie Leśnej, koło Warszawy.

/Jadwiga Błaszczyk/

 

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec