• slider-01.jpg
  • slider-04.JPG
  • slider-02.JPG
  • slider-09.jpg
  • slider-07.JPG
  • slider-08.JPEG
  • slider-06.JPG
  • slider-10.jpg
  • slider-03.JPG

Szkolenie z firmy ARKOP

W dniu 11 marca (niedziela) 2018r. o godzinie 10.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach odbyło się szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela firmy ARKOP Pana Waldemara Cisaka na temat nawożenia dolistnego roślin uprawnych, szczególnie pszenicy i jęczmienia jarego. Prowadzący przedstawił rolę makro i mikroelementów w wegetacji roślin oraz gamę produktów poprawiających plonowanie roślin uprawnych. Nauczyciele i Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu w zawodzie rolnik i technik rolnik uczestniczyli w szkoleniu w ramach zajęć konsultacyjnych.

/Lidia Rokita/

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec