• slider-07.JPG
  • slider-03.JPG
  • slider-09.jpg
  • slider-10.jpg
  • slider-08.JPEG
  • slider-06.JPG
  • slider-01.jpg
  • slider-02.JPG
  • slider-04.JPG

Wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowcyh - marzec 2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować i zaprosić wszystkich zdających po odbiór świadectw, dyplomów, z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2018r.

Oprócz osób skierowanych z zewnątrz egzaminy zdawało z naszej szkoły blisko 100 Słuchaczy w zawodach: rolnik, technik rolnik, opiekun w domu pomocy społecznej.

Nie po raz pierwszy już uzyskaliśmy 100% zdawalności we wszystkich zawodach. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy naszych absolwentów do nauki w naszej szkole na innych kierunkach.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec