Terminy rekrutacji

od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunkówlub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 4 sierpnia 2020r. Składanie świadectw i zaświadczenia o wyniku egzaminu.
do 12 sierpnia 2020r. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.
12 sierpnia 2020r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
19 sierpnia 2020r. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

UWAGA !!!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postepowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwaifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

 

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec