Terminy

od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 15.00 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)
do 15 lipca Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
16 lipca godz.12.00 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
25 lipca godz. 12.00 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec