Nauczyciele

Lp Nazwisko i Imię Nauczany przedmiot
1

Błaszczyk Jadwiga

wos
2 Błaszczyk Marek

przepisy ruchu drogowego, technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne, nauka obsługi maszyn rolniczych, obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

3 Gierasińska Katarzyna

działalność gospodarcza    w rolnictwie, podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie, podstawy przedsiębiorczości, podstawy administracji       i prac biurowych, ekonomika w rolnictwie

4 Kuśmierczyk Ewa język angielski, język obcy zawodowy
5 Dorota Kaliszczak język polski
6 Pluta Leszek technologia produktów pszczelich, gospodarka pasieczna, prowadzenie produkcji pasiecznej, nauka obsługi maszyn rolniczych
7 Pękała Grażyna produkcja roślinna, zajęcia praktyczne, planowanie i nadzorowanie produkcji roslinnej, organizacja produkcji roslinnej
8 Rokita Lidia

produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne, planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji zwierzęcej, prowadzenie produkcji rolniczej

9 Bielecka Renata matematyka, BHP w produkcji rolniczej, przyroda, BHP w rolnictwie
10 Jacek Pypeć

Systemy operacyjne

lokalne sieci komputerowe
11 Wrońska Anna

produkcja roślinna, zajęcia praktyczne, prowadzenie produkcji zwierzęcej

12 Markowski Tadeusz technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne, nauka obsługi maszyn rolniczych
13 Gut Mirosław

eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

urządzenia techniki komputerowej
14 Złotnik  Bożena podstawy opieki nad dzieckiem, wykonywanie czynnościopiekuńczo-wspierajacych u osób podopiecznych, , organizacja usług opiekuńczo-wspierajacych dla osób podopiecznych
15 Kapusta Ewa język migowy, pielęgnowanie dziecka zdrowego, organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego
16 Urbańska Renata podstawy pomocy społecznej
17 Czapla Marek chemia
18 Kościelecka Bajkowska Irena aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej, pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego
19 Kwestarz Krystyna prowadzenie produkcji rolniczej, prowadzenie produkcji roślinnej,podstawy rolnictwa
20 Pacholec Emilia podstawy przedsiębiorczości, przygotowanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
21 Wojciechowska Ilona historia

22

Pypeć Jacek

podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia pomiarów elektrycznych, , administracja systemami operacyjnymi

komp wspom dział w ochr zdrowia
23 Małek Ewa organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz popularyzacja problematyki bhp, ocena ryzyka zawodowego
24 Marek Szklarczyk Renata zarządzeniami systemami BHP, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych
25 Michalec Monika sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw administracyjnych
26 Płusa Małgorzata

wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

zajęcia praktyczne

27 Stajniak Elżbieta biologia, geografia
28 Wlazłowski Leszek chów i hodowla pszczół, pożytki pszczele, prowadzenie produkcji pasiecznej
29 Czubak Andrzej zajęcia praktyczne
30 Morka Lidia produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne, produkcja rolnicza, organizacja gospodarstwa rolnego
31 Stepnikowska Lucyna technologia gastronomiczna z towaroznaw, sporządzanie potraw i napojów
32 Jagiełło Renata prowadzenie terapii zajęciowej
33 Kopeć - Fila Agnieszka

fizyka i astronomia

 

 

 

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec