Nauczyciele

Lp Nazwisko i Imię Nauczany przedmiot
1

Błaszczyk Jadwiga

wos, historia
2 Błaszczyk Marek

przepisy ruchu drogowego, technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne, nauka obsługi maszyn rolniczych

3 Gierasińska Katarzyna

działalność gospodarcza w rolnictwie, podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie, podstawy przedsiębiorczości, elementy rachunkowości rolnej

4 Kuśmierczyk Ewa język angielski, język obcy zawodowy, język obcy w pomocy społecznej, język obcy w gastronomii
5 Sępioł Marek język polski
6 Pluta Leszek nauka obsługi maszyn rolniczych
7 Pękała Grażyna produkcja roślinna, zajęcia praktyczne,
8 Rokita Lidia

produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne, planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji zwierzęcej

9 Bielecka Renata matematyka, BHP w produkcji rolniczej
10 Paździor Elżbieta matematyka
11 Pawłowska Alina

produkcja roślinna, zajęcia praktyczne, planowanie i organizacja produkcji roslinnej, organizacja produkcji roślinnej

12 Markowski Tadeusz technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne, nauka obsługi maszyn rolniczych
13 Kopeć-Fila Agnieszka przyroda
14 Złotnik  Bożena usługi opiekuńcze, zajęcia praktyczne
15 Kapusta Ewa aktywizacja osoby podopiecznej, język migowy
16 Urbańska Renata metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej
17 Nowak Dziura Emilia procesy technologiczne w gastronomii
18 Adamus Katarzyna technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
19 Morka Lidia produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne
20 Stępnikowska Lucyna działalność gospodarcza w gastronomii, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
     

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec