Nauczyciele

Lp Nazwisko i Imię Nauczany przedmiot
1

Błaszczyk Jadwiga

wos, historia
2 Błaszczyk Marek

przepisy ruchu drogowego, technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne, nauka obsługi maszyn rolniczych

3 Gierasińska Katarzyna

działalność gospodarcza w rolnictwie, podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie, podstawy przedsiębiorczości, elementy rachunkowości rolnej

4 Kuśmierczyk Ewa język angielski, język obcy zawodowy, język obcy w pomocy społecznej, język obcy w gastronomii
5 Sępioł Paulina język polski
6 Pluta Leszek nauka obsługi maszyn rolniczych
7 Pękała Grażyna produkcja roślinna, zajęcia praktyczne,
8 Rokita Lidia

produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne, planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji zwierzęcej

9 Bielecka Renata matematyka, BHP w produkcji rolniczej
10 Celuch Robert

Systemy operacyjne

lokalne sieci komputerowe
11 Pawłowska Alina

produkcja roślinna, zajęcia praktyczne, planowanie i organizacja produkcji roslinnej, organizacja produkcji roślinnej

12 Markowski Tadeusz technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne, nauka obsługi maszyn rolniczych
13 Gut Mirosław

eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

urządzenia techniki komputerowej
14 Złotnik  Bożena usługi opiekuńcze, zajęcia praktyczne
15 Kapusta Ewa aktywizacja osoby podopiecznej, język migowy
16 Urbańska Renata metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej
17 Otwinowski Stanisław montaż instalacji elektrycznych, konserwacja instalacji elektrycznych,
17 Kościelecka Bajkowska Irena podstawy terapii zajęciowej
18 Wrońska Anna produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne
19  Fiołna Justyna podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce,zarys anatomii fizjologii i patologii z el. pierwszej pomocy
 20  Prasek Magdalena

 zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

21

Pypeć Jacek

podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia pomiarów elektrycznych, , administracja systemami operacyjnymi

komp wspom dział w ochr zdrowia
22 Socha Renata kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
23    

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec