Nauczyciele

Lp Nazwisko i Imię Nauczany przedmiot
1

Błaszczyk Jadwiga

wos, historia
2 Błaszczyk Marek

przepisy ruchu drogowego, technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne, nauka obsługi maszyn rolniczych

3 Gierasińska Katarzyna

działalność gospodarcza w rolnictwie, podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie, podstawy przedsiębiorczości, elementy rachunkowości rolnej

4 Kuśmierczyk Ewa język angielski, język obcy zawodowy, język obcy w pomocy społecznej, język obcy w gastronomii
5 Sępioł Paulina język polski
6 Pluta Leszek nauka obsługi maszyn rolniczych
7 Pękała Grażyna produkcja roślinna, zajęcia praktyczne,
8 Rokita Lidia

produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne, planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji zwierzęcej

9 Bielecka Renata matematyka, BHP w produkcji rolniczej
10 Celuch Robert

Systemy operacyjne

lokalne sieci komputerowe
11 Pawłowska Alina

produkcja roślinna, zajęcia praktyczne, planowanie i organizacja produkcji roslinnej, organizacja produkcji roślinnej

12 Markowski Tadeusz technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne, nauka obsługi maszyn rolniczych
13 Gut Mirosław

eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

urządzenia techniki komputerowej
14 Złotnik  Bożena usługi opiekuńcze, zajęcia praktyczne
15 Kapusta Ewa aktywizacja osoby podopiecznej, język migowy
16 Urbańska Renata metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej
17 Otwinowski Stanisław montaż instalacji elektrycznych, konserwacja instalacji elektrycznych,
18 Kościelecka Bajkowska Irena podstawy terapii zajęciowej
19 Kwestarz Krystyna produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne
20  Fiołna Justyna podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce,zarys anatomii fizjologii i patologii z el. pierwszej pomocy
21  Kaniewska Anna

kosmetyka pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

22

Pypeć Jacek

podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia pomiarów elektrycznych, , administracja systemami operacyjnymi

komp wspom dział w ochr zdrowia
23 Kozłowska Aneta  zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
24  Marek Szklarczyk Renata zarządzeniami systemami BHP, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych
25 Strojny Tadeusz montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
26 Zaczek Mieczysław podstawy elektr. i elektrotech., pracownia pomiarów elektrycznych
27 Stajniak Elżbieta biologia, geografia
28 Czapla Marek chemia
29 Czubak Andrzej procesy technologiczne w gastronomii
30 Stachurski Krzysztof ocena ryzyka zawodowego
31 Stepnikowska Lucyna działalność gospodarcza w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznaw.
32 Jagiełło Renata prowadzenie terapii zajęciowej
33 Kopeć - Fila Agnieszka fizyka i nastronomia

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec