• slider-07.JPG
  • slider-10.jpg
  • slider-08.JPEG
  • slider-09.jpg
  • slider-02.JPG
  • slider-06.JPG
  • slider-01.jpg
  • slider-04.JPG
  • slider-03.JPG

Informacja dotycząca wniosków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - nie dotyczy słuchaczy CKZiU

Szanowni Państwo przypominam o terminie składania wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS, który upływa w dniu 23 grudnia 2019r. Wniosek można pobrać po kliknięciu POBIERZ WNIOSEK, następnie wypełnić i przesłać podpisany skan drogą elektroniczną do sekretariatu a oryginał dostarczyć listownie lub osobiście do końca roku kalendarzowego.

Wraz z wnioskiem należy złożyć POBIERZ OŚWIADCZENIE O DOCHODACH (UWAGA - dotyczy osób, które nie składały takiego oświadczenia w roku bieżącym).

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec