• slider-01.jpg

Wyniki egzminów zawodowych - sesja styczeń-luty 2020

Informacja Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach z dnia 20 marca 2020 r. dotycząca wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach są dostępne w szkole pod numerem telefonu 48 616-15-74 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy po uprzedniej weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej np. poprzez podanie nr Pesel.

Odbiór świadectw potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe jak i dyplomów ukończenia Szkoły Policealnej ze względu na stan zagrożenia epidemicznego panujący w kraju, jest w tym momencie niemożliwy. Zostaną one udostępnione do odbioru w terminie późniejszym.

Słuchacze, którzy zdali egzamin mogą wystąpić pisemnie z wnioskiem o wydanie dyplomu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Wniosek załącznik nr. 11 dostępny w załączeniu do tej wiadomości. Do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły średniej np. Technik rolnik lub zawodowej Rolnik.

Osoby, które nie zdały egzaminu mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec 2020 do dnia 31 marca 2020r.

Deklaracja dla słuchaczy Szkoły Policealnej załącznik nr. 3 dla słuchaczy KKZ załącznik nr. 3b, dostępne w załączeniu do tej wiadomości. Wypełniona i podpisana deklaracja powinna być przesłana drogą elektroniczną jako plik graficzny, dokument pdf itp do CKZiU w Chwałowicach na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a następnie dostarczona listownie na adres szkoły. Proszę o zaponanie się z komunikatem Dyrektora CKE dotyczącego egzminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do pobrania:

Wniosek - załącznik nr. 11

Szkoła Policealna - załącznik nr. 3

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - załącznik nr. 3b

Komunikat Dyrektora CKE

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec