• slider-1.jpg
  • slider-2.JPG
  • slider-3.JPEG

Informacja o wynikach wyboru ofert na zadania remontowe w CKZiU w Chwałowicach

Dyrektor CKZiU w Chwałowicach informuje podmioty zainteresowane o wynikach wyboru oferty na:

 

1. "Wykonanie przebudowy zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły dziennej CKZiU w Chwałowicach"

 Do siedziby zamawiajacego wpłynęły dwie oferty z następujacych  firm:

 - Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ARKADA DELA" Emil Dygas, ul Kalińska 6/6a, 26-600 Radom

 - KOS-BUD Grzegorz Kosterna, ul. Czachowskiego 8, 27-100 Iłża

Po zapoznaniu się z ofertami w dniu 4 czerwca 2020r. zamawiający nie dokonał wyboru żadnego oferenta ze względu na przekroczenie kwoty planowanych środków finansowych na wykonanie wyżej wymienionego zadania.

2. "Wykonanie przebudowy łazienki w budynku szkoły dziennej CKZiU w Chwałowicach"

 Do siedziby zamawiającego wpłynęła jedna oferta od firmy:

 - Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ARKADA DELA" Emil Dygas, ul Kalińska 6/6a, 26-600 Radom

Po zapoznaniu się z ofertą w dniu 4 czerwca 2020r. zamawiający nie dokonał wyboru oferenta ze względu na przekroczenie kwoty planowanych środków finansowych na wykonanie wyżej wymienionego zadania.

Dyrektor CKZiU

/Marek Gierasiński/

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec