• slider-3.JPEG
  • slider-2.JPG
  • slider-1.jpg

Przebudowa łazienki w budynku CKZIU Chwałowice - zaproszenie do złożenia oferty - II termin

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach zaprasza podmioty zainteresowane  wykonaniem przebudowy łazienki w budynku szkoły dziennej CKZiU w Chwałowcach do złożenia ofert w zakresie przeprowadzenia wyżej wymienionych prac remontowych zgodnie z otrzymanym projektem, dokumentacją.

 

Oferta zainteresowanego podmiotu powinna zostać złożona w siedzibie zamawiajacego zgodnie z załączonymi poniżej dokumentami.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2020r. o godzinie 12.00, liczy się data wływu oferty do siedziby zamawiajacego tj.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach 247,27-100 Iłża

Tel.48 616 15 74, fax 48 616 15 74, e-mail:ckziu2012@ gmail.com

DOKUMENTACJA ofertowa

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec