• slider-1.jpg
  • slider-3.JPEG
  • slider-2.JPG

Informacja o wynikach wyboru oferty na zadania remontowe w CKZiU w Chwałowicach - II termin

Dyrektor CKZiU w Chwałowicach informuje podmioty zainteresowane o wynikach wyboru oferty na:

 

1. "Wykonanie przebudowy zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły dziennej CKZiU w Chwałowicach"

 Do siedziby zamawiającego wpłynęły dwie oferty z następujących  firm:

 - RO.SA.- HALE Spółka z o.o. w restrukturyzacji ul. Starokrakowska 133, 26-600 Radom

 - KOS-BUD Grzegorz Kosterna, ul. Czachowskiego 8, 27-100 Iłża

Po zapoznaniu się z ofertami w dniu 30 czerwca 2020r. zamawiający nie dokonał wyboru oferenta ze względu na przekroczenie kwoty planowanych środków finansowych na wykonanie wyżej wymienionego zadania.

2. "Wykonanie przebudowy łazienki w budynku szkoły dziennej CKZiU w Chwałowicach"

 Do siedziby zamawiającego wpłynęła jedna oferta od firmy:

 - RO.SA.- HALE Spółka z o.o. w restrukturyzacji ul. Starokrakowska 133, 26-600 Radom

Po zapoznaniu się z ofertą w dniu 30 czerwca 2020r. zamawiający nie dokonał wyboru oferenta ze względu na przekroczenie kwoty planowanych środków finansowych na wykonanie wyżej wymienionego zadania.

Dyrektor CKZiU

/Marek Gierasiński/

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec