• slider-11.jpg
  • slider-06.JPG
  • slider-09.jpg
  • slider-04.JPG
  • slider-10.jpg
  • slider-03.JPG
  • slider-01.jpg
  • slider-02.JPG
  • slider-07.JPG
  • slider-08.JPEG

Przebudowa łazienki w budynku CKZIU Chwałowice - zaproszenie do złożenia oferty - III termin

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach zaprasza podmioty zainteresowane  wykonaniem przebudowy łazienki w budynku szkoły dziennej CKZiU w Chwałowcach do złożenia ofert w zakresie prac remontowych zgodnie z otrzymanym projektem, dokumentacją.

Oferta zainteresowanego podmiotu powinna zostać złożona w siedzibie zamawiającego zgodnie z załączonymi poniżej dokumentami.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2020r. o godzinie 12.00, liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego tj.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach 247,27-100 Iłża

Tel.48 616 15 74, fax 48 616 15 74, e-mail:ckziu2012@ gmail.com

DOKUMENTACJA ofertowa

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec