Plan zajęć

 

Słuchaczom przypominamy o uiszczaniu opłat, przelewem na rachunek bankowy

Opłata rekrutacyjna 100 zł.

  UWAGA od sierpnia 2019 nowy numer rachunku bankowego:

94 1600 1462 1821 8415 9000 0003 - prowadzony przez BNP Paribas

 Opłata semestralna (na Radę Słuchaczy) 30zł/semestr.

Nr rachunku; 29 9129 0001 0000 0000 0231 0001

Tytułem: Imię i Nazwisko, kierunek, semestr, rok szkolny

 

Proszę sprawdzić plan zajęć  po publikacji z 8 września 2020r.

 

 

UWAGA !!! Zajęcia od 5 września 2020 są realizowane formie stacjonarnej dla słuchaczy szkoły zaocznej jak i uczniów szkoły dziennej.

 

Uwaga!!!

Ważna informacja dla Słuchaczy
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 29 sierpnia 2014r od listopada integralną częœcią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem !!!
Przypominamy o obowiązku 50 % frekwencji na zajęciach konsultacyjnych.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec