• slider-1.jpg
  • slider-3.JPEG
  • slider-2.JPG

Informacja dla Słuchaczy CKZiU w Chwałowicach

Szanowni Państwo

Bardzo proszę o zapoznanie się z pismami skierowanymi do Państwa, które otrzymałem od Starosty Radomskiego Pana Waldemara Trelki w zwiazku z reorganizacją naszej szkoły od 1 września 2021r.

Uwaga Osoby składajace dokumenty o przyjęcie do szkoły, od dnia 8 lutego 2021r. zobowiązane są wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły złożyć niezbędne OŚWIADCZENIE

Pismo skiierowane do słuchaczy Kwalifikazcyjnych Kursów Zawodowych - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Szkoły Policealnej - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Liceum Ogólnokształcacego dla dorosłych - PISMO

Pismo skierowane do uczniów Liceum Ogólnokztałcącego - PISMO

/Dyrektor CKZiU Marek Gierasiński/

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec