• slider-2.JPG
  • slider-3.JPEG
  • slider-1.jpg

Uwaga, Słuchacze wszystkich grup - ważna informacja

Bardzo prosimy wszystkie osoby będace Słuchaczami naszej szkoły oraz składajace podania o przyjęcie do szkoły, o obowiązkowe zapoznanie się z Pismem Starosty Radomskiego nr WE.4323.1.2021 z dnia 04 lutego 2021r. dotyczącym zmian organizacyjnych w CKZiU w Chwałowicach oraz złożenie (osobiście lub korespondencyjnie) niezbędnego >>> OŚWIADCZENIA <<<

Pismo skiierowane do słuchaczy Kwalifikazcyjnych Kursów Zawodowych - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Szkoły Policealnej - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Liceum Ogólnokształcacego dla dorosłych - PISMO

Pismo skierowane do uczniów Liceum Ogólnokztałcącego - PISMO

Jednocześńie informuję, że rekrutacja do naszej szkoły trwa do 28 lutego 2021r.

/Dyrektor CKZiU Marek Gierasiński/

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec