• slider-3.JPEG
  • slider-2.JPG
  • slider-1.jpg

Wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych - po sesji zima 2021

Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformowac, że po raz kolejny otrzymane wyniki z egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe potwierdziły wysoką jakość kształcenia w naszej szkole.

Na kierunkach kształcenia w kwalifikacjach rolniczych uzyskaliśmy jako szkoła po 100% zdawalności ! Gratulujemy Wam osiągniętych wyników.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z komunikatem OKE Warszawa, że termin wydawania przez szkoły świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji zima-2021 został ustalony przez Dyrektora CKE na dzień 8 kwietnia 2021

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec