• slider-09.jpg
  • slider-10.jpg
  • slider-02.JPG
  • slider-11.jpg
  • slider-08.JPEG
  • slider-07.JPG
  • slider-06.JPG
  • slider-04.JPG
  • slider-03.JPG
  • slider-01.jpg

Inauguracja nowego programu klas policyjnych

Drodzy uczniowie, gimnazjaliści, przyszli uczniowie w dniu dzisiejszym uczestniczyłem w konferencji dla dyrektorów szkół mundurowych współpracujących z Komendą Główną Policji. Poniżej przedstawiam skrót informacji oraz galerię zdjęć ze spotkania. Przypomnę tylko, że jesteśmy jedyną w okolicy szkołą mundurową, która może pochwalić się podpisanym porozumieniem o współpracy.

 

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja pt. "Wyzwania dla klas policyjnych w procesie edukacji społecznej". Podczas spotkania zaprezentowany został jednolity program kształcenia dla klas policyjnych. W konferencji udział wzięli m.in. Minister SWiA Mariusz Błaszczak, p.o. Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk oraz komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr. hab. Piotr Bogdalski.

- Chodzi o to, żeby wśród młodych ludzi, którzy chcą służyć obywatelom i swojej ojczyźnie kształtować postawy – postawy patriotyczne, postawy służby, postawy, które potem przydadzą się w życiu zawodowym – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas konferencji.

Klasy policyjne funkcjonują już od ośmiu lat. Ich głównym zadaniem jest wychowywanie młodych ludzi na odpowiedzialnych obywateli oraz przekazywanie im wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu policji. Szczególny nacisk kładzie się na dyscyplinę i zaangażowanie społeczne uczniów. Są oni również zobowiązani do noszenia munduru w czasie zajęć. Obecnie istnieje około 950 takich klas w 300 szkołach ponadgimnazjalnych, które łącznie kształcą blisko 25 tys. uczniów.

W pracę przy klasach policyjnych angażowani są policjanci. Odbywa się to na podstawie porozumień pomiędzy dyrektorami szkół, a kierownikami jednostek policji. W zeszłym roku istniały 192 takie porozumienia. Absolwenci klas policyjnych otrzymują dodatkowe punkty podczas ubiegania się o przyjęcie w szeregi Policji.

Podczas konferencji zaprezentowano opracowany w tym roku jednolity program kształcenia dla klas policyjnych. Jest to element trwającego od 2013 r. procesu standaryzacji ich funkcjonowania. Program poza kształtowaniem postaw i rozwijania kompetencji, uwzględnia także profilaktykę i sprawność fizyczną wychowanków. Ma z jednej story wspierać nauczycieli w kreowaniu ogólnego rozwoju uczniów, jak również przygotowywać kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do Policji.

(MSWiA / KGP / ms/ fot: Marek Krupa KGP)

LINK do materiału żródłowego na stronie PG POLICJI

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec