• slider-1.jpg
  • slider-3.JPEG
  • slider-2.JPG

Wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych - po sesji zima 2021

Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformowac, że po raz kolejny otrzymane wyniki z egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe potwierdziły wysoką jakość kształcenia w naszej szkole.

Na kierunkach kształcenia w kwalifikacjach rolniczych uzyskaliśmy jako szkoła po 100% zdawalności ! Gratulujemy Wam osiągniętych wyników.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z komunikatem OKE Warszawa, że termin wydawania przez szkoły świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji zima-2021 został ustalony przez Dyrektora CKE na dzień 8 kwietnia 2021

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin - 31 marzec 2021

UWAGA !!!!!!!!

31 marca w naszej szkole

przeprowadzone zostanie już ostatnie tej wiosny szkolenie uzupełniające z zakresu

„Stosowania środków ochrony roślin”

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują świadectwo

z zakresu stosowania środków ochrony roślin

uprawniające do zakupu i bezpiecznego stosowania środków chemicznych.

Świadectwo również pozwoli na spełnienie wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie.

Zapisy na szkolenie prowadzimy w formie elektronicznej oraz pod numerem telefonu 486161574

Szkolenie uzupełniające odbędzie się 31 marca 2021r. o godzinie 14.00

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ważnego 5 lat.

>>>F O R M U L A R Z elektronicznego zgłoszenia <<< kliknij tutaj<<<

Ostatnie dni rekrutacji w semestrze wiosennym

Szanowni Państwo jest mi niezmiernie miło z Wami współpracować, cieszę się, że wybraliście naszą szkołę celem zdobycia lub uzupełnienia swoich kwalifikacji.

Razem tworzymy już niezłą grupę, można by powiedzieć cały batalion (jest nas 500 osób)!

Równocześnie pragnę zaznaczyć, iż rekrutacja kończy się w tym semestrze 28 lutego 2021r. Kolejny nabór to dopiero okres wakacyjny, czyli zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2021r. już w nowo powołanej jednostce.

Dziękuję i zapraszam do nauki w naszej szkole. Na naukę nigdy nie jest za późno !

/Dyrektor CKZiU - Marek Gierasiński/

Uwaga, Słuchacze wszystkich grup - ważna informacja

Bardzo prosimy wszystkie osoby będace Słuchaczami naszej szkoły oraz składajace podania o przyjęcie do szkoły, o obowiązkowe zapoznanie się z Pismem Starosty Radomskiego nr WE.4323.1.2021 z dnia 04 lutego 2021r. dotyczącym zmian organizacyjnych w CKZiU w Chwałowicach oraz złożenie (osobiście lub korespondencyjnie) niezbędnego >>> OŚWIADCZENIA <<<

Pismo skiierowane do słuchaczy Kwalifikazcyjnych Kursów Zawodowych - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Szkoły Policealnej - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Liceum Ogólnokształcacego dla dorosłych - PISMO

Pismo skierowane do uczniów Liceum Ogólnokztałcącego - PISMO

Jednocześńie informuję, że rekrutacja do naszej szkoły trwa do 28 lutego 2021r.

/Dyrektor CKZiU Marek Gierasiński/

Informacja dla Słuchaczy CKZiU w Chwałowicach

Szanowni Państwo

Bardzo proszę o zapoznanie się z pismami skierowanymi do Państwa, które otrzymałem od Starosty Radomskiego Pana Waldemara Trelki w zwiazku z reorganizacją naszej szkoły od 1 września 2021r.

Uwaga Osoby składajace dokumenty o przyjęcie do szkoły, od dnia 8 lutego 2021r. zobowiązane są wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły złożyć niezbędne OŚWIADCZENIE

Pismo skiierowane do słuchaczy Kwalifikazcyjnych Kursów Zawodowych - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Szkoły Policealnej - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Liceum Ogólnokształcacego dla dorosłych - PISMO

Pismo skierowane do uczniów Liceum Ogólnokztałcącego - PISMO

/Dyrektor CKZiU Marek Gierasiński/

Szybki start w MS Teams

Szanowni Państwo na jutro - 6 lutego 2021 o godzinie 9.00 - zaplanowałem szkolenie on-line dla Słuchaczy CKZiU z obsługi, pierwszego logowania się w usłudze MS Teams. Spotkanie zaplanowane jest na żywo poprzez kanał Youtube. Serdecznie zapraszam.

Link do transmisji na youtube https://youtu.be/3t6X3B5MtII

/Dyrektor CKZIU - Marek Gierasiński/

Rekrutacja trwa !

Uprzejmie informujemy wszystkie zinteresowane osoby nauką w naszej szkole, uzupełnieniem swoich kwalifikacji, że nadal trwa rekrutacja do szkoły dla dorosłych na nowe semestry. Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla obecnych i nowych grup Słuchaczy to 6,7 lutego 2021. 

Nalezy pobrać podanie w wersji elektronicznej do wybranego kierunku kształcenia, wypełnić i podpisać,  a nastepnie przesłać drogą elektroniczną. Oryginał nalezy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły. Poza godzinami pracy szkoły można wrzucić też do skrzynki pocztowej znajdujacej się przy wejściu głównym.

Zapraszamy do nauki w naszym Centrum !!!

 

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec