• slider-1.jpg
  • slider-3.JPEG
  • slider-2.JPG

Informacja dla pracowników i emerytów CKZiU w Chwałowicach

W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi Komisja ZFŚS informuje, że wzorem roku ubiegłego będą przyznawane świadczenia pieniężne z ZFŚS.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wypełniony wniosek w formie elektronicznej na adres email szkoły, lub listownie w sekretariacie (wzór wniosku POBIERZ WNIOSEK)

Świadczenia będą wypłacane na indywidualne rachunki bankowe po złożeniu wniosku wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu na członka rodziny (POBIERZ OŚWIADCZENIE O DOCHODACH).

Komisja ZFŚS w Chwałowicach

Informacja dla Słuchaczy - egzaminy semestralne

Szanowni Państwo

w dniu dzisiejszym na zebraniu Rady Pedagogicznej ustaliliśmy sposób przeprowadzenia egzaminów ustnych, pisemnych w naszej szkole dla nadchodzących egzaminów wewnętrznych, semestralnych.

Słuchacze prace kontrolne przekazują poprzez szkolne forum (dostęp tylko dla zalogowanych osób, lub w sposób określony przez prowadzącego zajęcia) bezpośrednio do prowadzących zajęcia. Egzaminy pisemne także będą realizowane poprzez nasze szkolne forum.

Natomiast egzaminy ustne dla Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego zostaną przeprowadzone z użyciem platformy Teamspeak3. Opis i instrukcja instalacji oraz dane dostępowe znajduję się  na szkolnym forum.

Egzaminy ustne dla KKZ rolnik sem.3, KKZ Technik rolnik, KKZ Elektryk decyzją Rady Pedagogicznej przyjmują formę egzaminów pisemnych z użyciem szkolnego forum.

Zmiany te obowiązują do odwołania obecnej sytuacji epidemii COVID-19.

Adres forum szkolnego: https://ckziuedukacja.pl/

 

!!! ODWOŁANY Dzień Otwarty w naszej szkole !!!

Drodzy uczniowie 8 klas szkoły podstawowej z przykrością informujemy, że ze wzgledu na niebezpeiczną sytuację panującą w naszym kraju, Dzień Otwarty w naszej szkole został ODWOŁANY !!!

 

Życzymy zdrowia oraz wytrwałości.

Komunikat - wyłudzanie danych

Szanowni Państwo
w ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost prób wyłudzenia danych dostępowych do różnych systemów informatycznych. W obecnej sytuacji, kiedy większość osób wykonuje swoją pracę (w tym również logowanie do systemów informatycznych) poza siedzibą pracodawcy, jest to szczególnie częste.

Chcielibyśmy prosić Państwa o wzmożoną czujność na wszystkie wiadomości e-mail, SMS-y, czy informacje przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych, w których ktokolwiek prosi o podanie Państwa danych autoryzacyjnych. W żadnym wypadku nie należy nikomu podawać danych dostępowych do swoich kont. Jednocześnie informujemy, że pracownicy CKZiU w Chwałowicach nigdy nie proszą Państwa o podawanie swojego hasła.

Z poważaniem, Dyrektor CKZiU

/Marek Gierasiński/

Wyniki egzminów zawodowych - sesja styczeń-luty 2020

Informacja Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach z dnia 20 marca 2020 r. dotycząca wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach są dostępne w szkole pod numerem telefonu 48 616-15-74 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy po uprzedniej weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej np. poprzez podanie nr Pesel.

Odbiór świadectw potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe jak i dyplomów ukończenia Szkoły Policealnej ze względu na stan zagrożenia epidemicznego panujący w kraju, jest w tym momencie niemożliwy. Zostaną one udostępnione do odbioru w terminie późniejszym.

Słuchacze, którzy zdali egzamin mogą wystąpić pisemnie z wnioskiem o wydanie dyplomu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Wniosek załącznik nr. 11 dostępny w załączeniu do tej wiadomości. Do wniosku należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły średniej np. Technik rolnik lub zawodowej Rolnik.

Osoby, które nie zdały egzaminu mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec 2020 do dnia 31 marca 2020r.

Deklaracja dla słuchaczy Szkoły Policealnej załącznik nr. 3 dla słuchaczy KKZ załącznik nr. 3b, dostępne w załączeniu do tej wiadomości. Wypełniona i podpisana deklaracja powinna być przesłana drogą elektroniczną jako plik graficzny, dokument pdf itp do CKZiU w Chwałowicach na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a następnie dostarczona listownie na adres szkoły. Proszę o zaponanie się z komunikatem Dyrektora CKE dotyczącego egzminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do pobrania:

Wniosek - załącznik nr. 11

Szkoła Policealna - załącznik nr. 3

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - załącznik nr. 3b

Komunikat Dyrektora CKE

Szkolna platforma komunikacyjna - STARTUJEMY

Szanowni Państwo w celu ułatwienia komunikacji uruchomiłem forum z możliwością umieszczania własnych materiałów przez nauczycieli jak i przez słuchaczy, uczniów.
Dostęp do treści, wgląd do zawartości mają tylko i wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. 
Ważna uwaga dla uczniów i słuchaczy - proszę o zakładanie profili podczas rejestracji umożliwiajacych Państwa identyfikację czyli np.  imię nazwisko  (JanKowalski itp) - ten nick  będzie widoczny w Waszym profilu, profile nie umożliwiające identyfikacji będą usuwane !!!
Dopiero po rejestracji odsłaniają się podkategorie w forach oraz istnieje możliwość pisania w istniejących tematach a także zakładania własnych. Liczę na współpracę z Państwa strony, na pewno uprości to prace i komunikację.
Link do strony forum https://ckziuedukacja.pl   lub poprzez kliknięcie na naszej stronie www zakładki Edukacja on-line              
Reasumując kroki tworzenia nowego konta: Rejestracja - Aktywacja konta z linku w otrzymanej wiadomości e-mail (sprawdzamy także folder SPAM w skrzynce pocztowej) - Logowanie - otrzymujemy wtedy dostęp do platformy, przeglądamy i umieszczamy informacje, jest interakcja.
/Marek Gierasiński/

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec