• slider-2.JPG
  • slider-1.jpg
  • slider-3.JPEG

Informacja dla Słuchaczy CKZiU w Chwałowicach

Szanowni Państwo

Bardzo proszę o zapoznanie się z pismami skierowanymi do Państwa, które otrzymałem od Starosty Radomskiego Pana Waldemara Trelki w zwiazku z reorganizacją naszej szkoły od 1 września 2021r.

Uwaga Osoby składajace dokumenty o przyjęcie do szkoły, od dnia 8 lutego 2021r. zobowiązane są wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły złożyć niezbędne OŚWIADCZENIE

Pismo skiierowane do słuchaczy Kwalifikazcyjnych Kursów Zawodowych - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Szkoły Policealnej - PISMO

Pismo skierowane do słuchaczy Liceum Ogólnokształcacego dla dorosłych - PISMO

Pismo skierowane do uczniów Liceum Ogólnokztałcącego - PISMO

/Dyrektor CKZiU Marek Gierasiński/

Szybki start w MS Teams

Szanowni Państwo na jutro - 6 lutego 2021 o godzinie 9.00 - zaplanowałem szkolenie on-line dla Słuchaczy CKZiU z obsługi, pierwszego logowania się w usłudze MS Teams. Spotkanie zaplanowane jest na żywo poprzez kanał Youtube. Serdecznie zapraszam.

Link do transmisji na youtube https://youtu.be/3t6X3B5MtII

/Dyrektor CKZIU - Marek Gierasiński/

Rekrutacja trwa !

Uprzejmie informujemy wszystkie zinteresowane osoby nauką w naszej szkole, uzupełnieniem swoich kwalifikacji, że nadal trwa rekrutacja do szkoły dla dorosłych na nowe semestry. Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla obecnych i nowych grup Słuchaczy to 6,7 lutego 2021. 

Nalezy pobrać podanie w wersji elektronicznej do wybranego kierunku kształcenia, wypełnić i podpisać,  a nastepnie przesłać drogą elektroniczną. Oryginał nalezy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły. Poza godzinami pracy szkoły można wrzucić też do skrzynki pocztowej znajdujacej się przy wejściu głównym.

Zapraszamy do nauki w naszym Centrum !!!

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe - czerwiec 2021

Poniżej umieszczone są deklaracje przystapienia do egzaminu (wraz z wzorami wypełnienia) potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe dla Słuchaczy, którzy będą go zdawali w czerwcu 2021r. Jednocześnie przypominamy o ostatecznym terminie złożenia upływajacym w dniu 7 lutego 2021 - liczy się data wpływu do szkoły.

Deklarację można pobrać, wypełnić a następnie odesłać w formie elektronicznej na adres email Pani Lidii Rokity (Kierownik Kształcenia Praktycznego w naszej szkole) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub na adres e-mail szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oryginał deklaracji (forma papierową) należy dostarczyć niezwłocznie do szkoły - przed wejściem umieszczona jest skrzynka pocztowa, można też nadać tradycyjną formą listu na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Chwałowice 247, 27-100 Iłża

W przypadku niejasności informacji telefonicznej udziela  Kierownik kształcenia Praktycznego tel. 486161574

/Dyrektor CKZiU - Marek Gierasiński/

Konkurs na stanowisko głównego księgowego CKZiU - wynik

Dyrekcja CKZiU w Chwałowicach informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu od dnia 18 stycznia 2021 została zatrudniona nowa osoba na stanowisko głównego księgowego w CKZiU w Chwałowicach.

/Dyrektor CKZiU - Marek Gierasiński/

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - egzaminy z kwalifikacji zawodowych zima 2021

Harmonogram prac zespołów nadzorujacych przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - sesja styczeń-luty 2021

>>Harmonogram - klikniuj tutaj<<

UWAGA:

Na egzamin należy przybyć minimum 30 minut wcześniej, należy posiadać dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację osoby zdającej oraz przybory piśmiennicze piszące czarnym kolorem.

Przypominamy także wszystkim osobom biorącym udział w procesie egzaminowania o zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego (Dezynfekcja, Dystans, Maseczka)

/Dyrektor CKZiU - Marek Gierasiński/

Boże Narodzenie 2020

Szanowni Państwo

Nauczyciele, Emeryci, Słuchacze, Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Obsługi i Administracji oraz Sympatycy naszej szkoły

Z okazji zbliżajacych się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby te wyjątkowe święta przebiegały w zdrowiu, spokoju i wzajemnej życzliwości wśród Rodziny i osób bliskich. W nadchodzącym 2021 Roku niech nie opuszcza Państwa pomyślność a optymizm i pogoda ducha wypełnia każdy dzień.

Dyrekcja CKZIU Chwałowice

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec