• slider-01.jpg
  • slider-02.JPG
  • slider-03.JPG
  • slider-04.JPG
  • slider-06.JPG
  • slider-07.JPG
  • slider-08.JPEG
  • slider-09.jpg

Kurs stosowania środków ochrony roślin - rekrutacja, III edycja, czerwiec 2017

III Edycja - zapisy -

 

- termin KURSU 19-21.VI.2017 !!!

 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach

przeprowadzone zostanie szkolenie podstawowe i uzupełniające z zakresu

„Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego”

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują świadectwo z zakresu stosowania środków ochrony roślin uprawniające do zakupu i bezpiecznego stosowania środków chemicznych. Świadectwo również pozwoli na spełnienie wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie.

Osoby chętne na szkolenie proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu CKZiU Chwałowice. Tel. 48 6161574

Koszt szkolenia 80 zł.

- szkolenie podstawowe - 19-20 czerwiec, po zebraniu grupy chetnych - kierowane do osób nie posiadajacych wcześniej uprawnień.

- szkolenie uzupełniające - 21 czerwiec, po zebraniu grupy chętnych - kierowane jest do osób odnawiajacych uprawnienia.

Szkolenia zakończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ważnego przez okres 5 lat od daty wydania.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec