• slider-01.jpg
  • slider-02.JPG
  • slider-03.JPG
  • slider-04.JPG
  • slider-06.JPG
  • slider-07.JPG
  • slider-08.JPEG
  • slider-09.jpg

Wyjazd studyjny RZD Werbkowice

          W dniu 4 czerwca 2017 roku dyrekcja, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz słuchacze KKZ Rolnik, semestr pierwszy i drugi uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach. Jest to integralna część Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Położony jest w woj. lubelskim w powiecie hrubieszowskim.

Powierzchnia ogólna RZD Werbkowice wynosi 521 ha, głównym kierunkiem działalności jest chów bydła mlecznego, prowadzony w systemie wolnostanowiskowym. Stado bydła liczy ponad 700 sztuk w tym około 350 krów mlecznych o wydajności jednostkowej 8500 litrów rocznie, określonej na podstawie oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W Zakładzie stosowane są nowatorskie rozwiązania organizacyjno-technologiczne w zakresie organizacji gospodarki paszowej i produkcji mleka.

            Spotkaliśmy się z bardzo profesjonalnym przyjęciem ze strony Pana Dyrektora dr. inż. Piotra Kozery oraz pracowników Zakładu. Pan Dyrektor przeprowadził dla nas szkolenie i przekazał nam szczegółowe dane na temat produkcji, metod zarządzania oraz prowadzonych doświadczeń nadzorowanych przez IUNG w Puławach.

Nasz pobyt zaowocował wzrostem wiedzy z zakresu zootechniki, produkcji roślinnej, techniki w rolnictwie, a także marketingu produktów rolnych. Dodatkowo mogliśmy zweryfikować przekazane wiadomości na zajęciach praktycznych na terenie gospodarstwa doświadczalnego.

Słuchacze zadawali pytania, prowadzili dyskusje, byli zainteresowani nowatorskimi rozwiązaniami zastosowanymi w Zakładzie, co jest dowodem na to, że wyjazd był udany i skutkował przyrostem wiedzy. Wyjazd był jednocześnie formą zaliczenia zajęć praktycznych.

Serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę i poświęcony czas. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z zakładem.

/K.Gierasińska; L.Rokita/

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec