Kalendarz roku szkolnego

                                  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

 

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych           1 września 2016r.

 Zimowa przerwa świąteczna                                            23 - 31 grudnia 2016r.

 Zakończenie I semestru                                                  13 stycznia 2017r.

 Ferie zimowe                                                                    13 -  -26 lutego 2017r.

 Wiosenna przerwa świąteczna                                         13 - 18 kwietnia 2017r.

 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych                     28 kwietnia 2017r.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych               4 - 5 maja 2017r.

 Egzamin maturalny                                                          4 - 27 maja 2017r.

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych           16 czerwca 2017r.

 Zakończenie rocznych zajęć dyd. - wych.                       23 czerwca 2017r.

 Ferie letnie                                                                       24 czerwca - 31 sierpnia 2017r.

 

 

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec