Nauczyciele

 • Lp Nazwisko i Imię Nauczany przedmiot
  1 Gierasiński Marek

  informatyka, technologia   

  i materiałoznawstwo

  2

  Błaszczyk Jadwiga

  wos
  3 Błaszczyk Marek

  przepisy ruchu drogowego, technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne, nauka obsługi maszyn rolniczych

  4 Gierasińska Katarzyna

  działalność gospodarcza w rolnictwie, podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie, podstawy przedsiębiorczości

  5 Kuśmierczyk Ewa język angielski, język obcy zawodowy
  6 Sępioł Marek język polski
  7 Pluta Leszek nauka obsługi maszyn rolniczych
  8 Pękała Grażyna produkcja roślinna, zajęcia praktyczne,
  9 Rokita Lidia

  produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne, planowanie i organizacja produkcji zwierzęcej

  10 Wojciechowska Ilona historia
  11 Bielecka Renata

  matematyka, BHP w produkcji rolniczej

  12 Paździor Elżbieta matematyka
  13 Pawłowska Alina

  produkcja roślinna, zajęcia praktyczne, organizacja produkcji zwierzęcej

  14 Markowski Tadeusz technika w rolnictwie, zajęcia praktyczne
  15 Kopeć-Fila Agnieszka przyroda, fizyka
  16 Złotnik  Bożena podstawy psychologii i pedagogiki
  17 Kapusta Ewa planowanie i organizowanie terapii zajęciowej, język migowy
  18 Tomanek Anna chemia, biologia
  19 Urbańska Renata teoretyczne podstawy opieki, metodyka pracy opiekuńczo - wspierającej
  20 Nowak Dziura Emilia procesy technologiczne w gastronomii
  21 Adamus Katarzyna technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  22 Otwinowski Stanisław

  konserwacja instalacji elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych, pracownia pomiarów elektrycznych

  23 Morka Lidia produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne
  24 Pypeć Jacek

  montaż instalacji elektrycznych, podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia pomiarów elektrycznych

  25 Stępnikowska Lucyna działalność gospodarcza w gastronomii, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
  26 Stajniak Elżbieta geografia

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec