Plan zajęć

 

Słuchaczom przypominamy o uiszczeniu zaległych opłat, przelewem na rachunek w BS Iłża

Opłata rekrutacyjna 100 zł.

Nr rachunku: 38 9129 0001 0000 0000 1980 0006

Opłata semestralna (na Radę Słuchaczy) 30zł/semestr.

Nr rachunku; 29 9129 0001 0000 0000 0231 0001

Tytułem: Imię i Nazwisko, kierunek, semestr, rok szkolny

 

 

KURS STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN -III EDYCJA czerwiec 2017- rekrutacja, (19,20.VI - podstawowy, 21.VI-uzupełniający) - nie zdążyłeś, nic straconego, zapisz się już teraz !!!

 

UWAGA - KKZ ELEKTRYK - zajęcia praktyczne na "ZĘBCU" odbęda się pod koniec kwietnia oraz na początku maja.

Uwaga!!!

Ważna informacja dla Słuchaczy
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 29 sierpnia 2014r od listopada integralną częœcią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem !!!
Przypominamy o obowiązku 50 % frekwencji na zajęciach konsultacyjnych.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec